Kur'an (166. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Kur'an'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı meâli (İniş sırası)
  ez-ZÂRİYÂT
55 Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.
56 Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
57 Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
58 Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
59 Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.
60 Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!
  NÛH
1 Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar, diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik.
2 "Ey kavmim dedi,ben sizin için açık bir uyarıcıyım"
3 "Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."
4 "Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)" Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!"
5 (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;
6 Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı.
7 Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.
8 Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum.
9 Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.
10 Dedim ki : Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.
11 (Mağfiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,
R. İhsan Eliaçık Meâli (İniş sırası)
  ZÂRİYÂT
55 Ama yine de kulak veren herkese hatırlatmaya devam et. Çünkü hatırlatma, iman edenlere / güvenenlere fayda verir.
56 Ben, görünen ve görünmeyen tüm varlıkları yalnızca bana ibadet etsinler, çalışsınlar, üretsinler, meydana getirsinler diye yarattım.
57 Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni yedirip içirmelerini de istemiyorum.
58 Tam tersi, rızkı veren, düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hiç kuşkusuz...
59 Onun için, şimdiki zâlimlerin payına düşen, önceki yandaşlarının payına düşen gibi, aheste aheste çıkacaktır, acele etmesinler.
60 Söz verilen o günde kâfirlerin vay haline..!
  NUH
1 İyi dinleyin! Biz Nuh'u "Şiddetli bir azap gelmeden önce uyar" diye halkına gönderdik.
2 Nuh önce seslendi: "Ey halkım, ben sizi açık bir şekilde uyarıyorum."
3 "Allah için çalışın, O'na ibadet edin, O'nun öfkesini çekmekten sakının ve bana uyun."
4 "Allah günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın süresi dolduğunda ertelenmez. Ah bir bilseydiniz..."
5 Sonra yakardı: "Ey Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."
6 "Fakat çağrım, onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı."
7 "Açıkçası ben, onları bağışlaman için her davet ettiğimde, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Israrla reddettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."
8 "Dahası onlara çok açık mesajlar verdim."
9 "Hem topluca, hem de tek tek konuştum."
10 "Gelin Rabbinizin affını dileyin; çünkü O affetmeyi çok sevendir dedim."
11 "Af dileyin ki, üzerinize nimetler yağdırsın."