Kur'an (57. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Kur'an'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı meâli (İniş sırası)
  SÂD
52 Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, kendilerine yaşıt güzeller vardır.
53 İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır.
54 Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.
55 Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
56 Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir.
57 İşte bu; kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar
58 Buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır.
59 (İnkârcıların liderlerine:) İşte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur (denildiğin de, liderler:) Onlar rahat yüzü görmesin (derler) Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir.
60 (Liderlere uyanlar ise:) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir! derler.
61 Yine onlar: Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır! derler.
62 (İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?
63 Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa (buradalar da) onları gözden mi kaçırdık?
64 İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir.
65 (Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur.
66 Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah) üstündür, çok bağışlayıcıdır.
67 De ki: "Bu büyük bir haberdir."
68 "Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz."
R. İhsan Eliaçık Meâli (İniş sırası)
  SAD
52 Yanlarında gözlerinin içine bakan harika eşleri olacak.
53 İşte bu, hesap günü için size verilen sözdür.
54 Bu bizim hiç tükenmeyecek engin cömertliğimizdir.
55 Bu böyledir. Fakat sınırları çiğneyip geçerek tağutluk yapanları ise kötü bir gelecek bekliyor.
56 Hepsi cehennemi boylayacak. Ne berbat bir yataktır orası..!
57 Onlara kaynar su ve irin içirilecek. Tatsınlar bakalım nasılmış?
58 İşte bu şekilde azap üstüne azap tadacaklar.
59 O tağutlara: "İşte peşinize taktığınız kalabalıklar" denilince, "rahat yüzü görmesinler, hepsinin canı cehenneme" diyecekler.
60 Kalabalıklar: "Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Şu girdiğimiz yere bakın, ne korkunç" diyecekler.
61 "Ey Rabbimiz, bizi bu hallere düşürenlerin cehennem azabını kat kat artır" diyecekler.
62 Ve ekleyecekler: "Bir zamanlar hor görüp aşağıladığımız o adamlar da nerede?"
63 "Kendileriyle alay edip duruyorduk. Yoksa buradalar da biz mi göremiyoruz?"
64 Cehennemi boylamış olanların birbiriyle tartışması işte böyle olacak.
65 Öyleyse haykır: "Ben sadece uyanışa çağıranım. Karşı konulmaz gücüyle tek Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur."
66 "Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin güçlü ve bağışlayıcı Rabbi O'dur."
67 "Bu Kur'an muazzam mesajlar veriyor."
68 "Ona nasıl aldırış etmezsiniz?"