Kur'an (165. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Kur'an'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
Diyanet Meâli (İniş sırası)
  ez-ZÂRİYÂT
38 Musa'da da (ibretler vardır). Onu apaçık bir delil ile Firavun'a göndermiştik.
39 Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş: "O, bir büyücüdür veya bir delidir" demişti.
40 Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık, bu sırada kendini kınayıp duruyordu.
41 Ad kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik.
42 Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu.
43 Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.
44 Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi.
45 Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı.
46 Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.
47 Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.
48 Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!
49 Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.
50 O halde Allah'a koşun. Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım.
51 Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.
52 İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar.
53 Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.
54 Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.
İhsan Eliaçık Meâli (İniş sırası)
  ZÂRİYÂT SURESİ
38 Yine Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık güçlü delilerle Firavun'a göndermiştik.
39 Firavun var gücüyle terslemiş ve "Bu adam bir sihirbaz veya deli" demişti.
40 Böylece o alçak, namertlik ederken kendisini ve ordularını kıskıvrak yakalayıp denizde boğmuştuk.
41 Yine Ad'da da ibretler vardır. Onların da üzerilerine köklerini kesen kasırga göndermiştik.
42 Öyle ki, kasırga geçtiği yerde hiç bir şeyi bırakmıyor, paçavraya çevirip kül gibi savuruyordu.
43 Yine Semud'da da ibretler vardır. Onlara: "Size kısa bir süre... İyice tadını çıkarın dünyanın" demiştik.
44 Rablerinin emrini ayaklar altına almışlardı. Derken günlerden bir gün bakınıp dururlarken yıldırım kendilerini ansızın yakalayıvermişti.
45 Öyle ki dizlerinin bağı çözülmüş, oldukları yere yığılıvermişlerdi. Hiçbir yardım da görememişlerdi.
46 Daha önce Nuh halkını da helak etmiştik. Çünkü onlar da böyle yoldan çıkmış birer güruhtu.
47 Göğü gücümüzle yapan biziz ve onu genişletmekteyiz.
48 Yeryüzünü döşemişiz. Bakın ne güzel döşemişiz.
49 Her şeyi çift çift yaratmışız ki bunun ne anlama geldiğini belki düşünürsünüz.
50 Şimdi haykır: "Allah'a gelin ey insanlar! Ben sizi O'nun tarafından uyanışa çağırmaya geldim."
51 "Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Ben size ondan gelen apaçık bir uyanışa çağıranım."
52 İşte böyle... Önceki çağlarda da ne kadar peygamber geldiyse mutlaka "Büyüleyici laflarla göz boyuyor veya gizli güçlerce kullanılıyor" dediler.
53 Peki bunlar kendi aralarında anlaşmış mıydı ki hep böyle aynı söylemi tekrar edip durdular? Hayır, tuğyan etmiş bir topluluktu onlar.
54 Şu halde onlardan yüz çevir. Böyle yaparsan suç işlemiş olmazsın.