Zebur (269. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Zebur'un ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  MEZMUR
113/1 Övgüler sunun RAB'be! Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları, RAB'bin adına övgüler sunun!
113/2 Şimdiden sonsuza dek RAB'bin adına şükürler olsun!
113/3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB'bin adına övgüler sunulmalı!
113/4 RAB bütün uluslara egemendir, Görkemi gökleri aşar.
113/5 Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,
113/6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?