Zebur (165. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Zebur'un ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  MEZMUR
77/9 Tanrı unuttu mu acımayı? Sevecenliğinin yerini öfke mi aldı?"
77/10 Sonra kendi kendime, "İşte benim derdim bu!" dedim, "Yüceler Yücesi gücünü göstermiyor artık."
77/11 RAB'bin işlerini anacağım, Evet, geçmişteki harikalarını anacağım.
77/12 Yaptıkları üzerinde derin derin düşüneceğim, Bütün işlerinin üzerinde dikkatle duracağım.
77/13 Ey Tanrı, yolun kutsaldır! Hangi ilah Tanrı kadar uludur?
77/14 Harikalar yaratan Tanrı sensin, Halklar arasında gücünü gösterdin.
77/15 Güçlü bileğinle kendi halkını, Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.