Zebur (166. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Zebur'un ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  MEZMUR
77/16 Sular seni görünce, ey Tanrı, sular seni görünce çalkalandı, enginler titredi.
77/17 Bulutlar suyunu boşalttı, gökler gürledi, her yanda okların uçuştu.
77/18 Kasırgada gürleyişin duyuldu, şimşekler dünyayı aydınlattı, yer titreyip sarsıldı.
77/19 Kendine denizde, derin sularda yollar açtın, ama ayak izlerin belli değildi.
77/20 Musa ve Harun´un eliyle halkını bir sürü gibi güttün.
78/1 Dinle, ey halkım, öğrettiklerimi, kulak ver ağzımdan çıkan sözlere.
78/2 Özdeyişlerle söze başlayacağım, eski sırları anlatacağım,