Tevrat (166. Gün)

  • Araştırmalara göre dünyada en çok konuşulan konu din, en fazla okunanlar ise din kitaplarıdır.
  • Buna rağmen inandığı dinin prensiplerini "kutsal kitabından" öğrenenlerin sayısı pek azdır.
  • Diğer dinlerin bilgileri ise tamamen kulaktan dolmadır ve gereksiz kavgalar üretmektedir.
  • Bu sayfa Tevrat'ın ayetlerini içerir; ancak onu öğretmek veya reklamını yapmak amacı gütmez.
  • Her gün kitabın 1/365'lik kısmı yayınlanarak, daha rahat okunup anlaşılması hedeflenmiştir.
  • Kitapları "şöyle bir" inceleyenler, ana fikir açısından kitaplar arasında kavgaya sebep olacak bir fark göremeyeceklerdir.
  1. KRALLAR
16/19 Çünkü o Rabbin gözünde kötü olanı yapmış, Yarovam'ın yolunu izlemiş, onun işlediği ve İsrail'i sürüklediği günahlara katılmıştı.
16/20 Zimri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar ve krala kurduğu düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
16/21 İsrail halkı ikiye bölündü. Halkın yarısı Ginat'ın oğlu Tivni'yi kral yapmak isterken, öbür yarısı Omri'yi destekliyordu.
16/22 Sonunda Omri'yi destekleyenler Ginat oğlu Tivni'yi destekleyenlerden daha güçlü çıktı. Tivni öldü, Omri kral oldu.
16/23 Yahuda Kralı Asa'nın krallığının otuz birinci yılında Omri İsrail Kralı oldu ve altı yılı Tirsa'da olmak üzere toplam on iki yıl krallık yaptı.
16/24 Omri, Şemer adlı birinden Samiriye Tepesi'ni iki talant gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi.
16/25 Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı.
16/26 Nevat oğlu Yarovam´ın bütün yollarını izledi ve onun İsrail´i sürüklediği günahlara katılıp değersiz putlara taparak İsrail´in Tanrısı Rabbi öfkelendirdi.
16/27 Omri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
16/28 Omri ölüp atalarına kavuşunca, Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu.
16/29 Yahuda Kralı Asa'nın krallığının otuz sekizinci yılında Omri oğlu Ahav İsrail Kralı oldu ve Samiriye'de yirmi iki yıl krallık yaptı.
16/30 Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı.
16/31 Nevat oğlu Yarovam´ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda Kralı Etbaal´ın kızı İzebel´le evlendi. Gidip Baal´a hizmet ederek ona taptı.
16/32 Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu.
16/33 Ayrıca bir Aşera putu yaptırdı. Ahav İsrail´in Tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi.
16/34 Ahav'ın krallığı döneminde, Beytelli Hiel Eriha Kenti'ni yeniden inşa etti. Rabbin Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Hiel ilk oğlu Aviram'ı kaybetme pahasına kentin temelini attı; en küçük oğlu Seguv'u kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı.
17/1 Gilat'ın Tişbe Kenti'nden olan İlyas, Ahav'a şöyle dedi: "Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak, ne de çiy düşecek."
17/2 O zaman RAB, İlyas'a şöyle seslendi:
17/3 "Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen.
17/4 Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin."
17/5 Rabbin söylediklerini yapan İlyas, gidip Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti.
17/6 Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu.
17/7 Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu.
17/8 O zaman RAB, İlyas'a,
17/9 "Şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Sarefat Kenti'ne yerleş" dedi, "Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim."
17/10 Sarefat'a giden İlyas kentin kapısına varınca, orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına: "Bana içmek için biraz su verebilir misin?" dedi.
17/11 Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi: "Lütfen bir parça da ekmek getir."
17/12 Kadın, "Senin Tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok" diye karşılık verdi, "Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz."
17/13 İlyas kadına, "Korkma, git yiyeceğini hazırla" dedi, "Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın.
17/14 İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek."
17/15 Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler.
17/16 Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, küpten un, çömlekten yağ eksilmedi.
17/17 Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan kötü bir hastalığa yakalandı, sonunda öldü.
17/18 Kadın İlyas'a, "Ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir?" dedi, "Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin?"
17/19 İlyas, "Oğlunu bana ver" diyerek çocuğu kadının kucağından aldı, kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı.
17/20 Sonra Rabbe şöyle yalvardı: "Ya Rab Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?"
17/21 İlyas üç kez çocuğun üzerine kapanıp Rabbe şöyle dua etti: "Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver."
17/22 RAB İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü.
17/23 İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken, "İşte oğlun yaşıyor!" dedi.
17/24 Bunun üzerine kadın, "Şimdi anladım ki, sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten Rabbin sözüdür" dedi.
18/1 Uzun bir süre sonra kuraklığın üçüncü yılında RAB İlyas´a, "Git, Ahav´ın huzuruna çık" dedi, "Toprağı yağmursuz bırakmayacağım."
18/2 İlyas Ahav'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti.
18/3 Ahav sarayının sorumlusu Ovadya´yı çağırdı. -Ovadya Rabden çok korkardı.
18/4 İzebel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde, Ovadya yüz peygamberi yanına alıp ellişer ellişer mağaralara gizlemiş ve yiyecek, içecek gereksinimlerini karşılamıştı.-
18/5 Ahav, Ovadya'ya, "Haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım" dedi, "Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz."
18/6 Ahav'la Ovadya, araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra, her biri yalnız başına bir yöne gitti.
18/7 Ovadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak, "Efendim İlyas sen misin?" diye sordu.
18/8 İlyas, "Evet, benim. Git efendine, 'İlyas burada de" diye karşılık verdi.
18/9 Ovadya, "Ne günah işledim ki, beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun?" dedi ve ekledi:
18/10 "Tanrın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese, seni bulamadıklarına dair ant içirdi.
18/11 Oysa sen şimdi, 'Git, efendine İlyas burada de diyorsun.
18/12 Ben senin yanından ayrıldığımda, Rabbin Ruhu seni bilmediğim bir yere götürebilir. Durumu Ahav´a bildirince, gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğimden beri Rabden korkan biriyim.
18/13 Efendim, İzebel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü ellişer ellişer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek, içecek gereksinimlerini karşıladım.
18/14 Ama sen şimdi, 'Git, efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür!"
18/15 İlyas şöyle karşılık verdi: "Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve Her Şeye Egemen Rabbin adıyla diyorum, bugün Ahav'ın huzuruna çıkacağım."