Mustafa Orhan METİN

Mustafa Orhan Metin

1960 yılında İstanbul'da doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Özel İşletme Programı'na devam etti. Baba mesleği matbaa sektöründe yöneticilik yaptı. Grafik, tasarım, bilgisayar programcılığı öğrendi ve emekli olana kadar bu işlerde çalıştı.

Mustafa Orhan Metin

Babasının teşviki ile çocukluktan itibaren sanata, özellikle müziğe ilgi duydu. Mandolin eğitiminin ardından, Şemsi Yastıman Saz Evi'nde Orhan Dağlı'nın nazariyat ve bağlama derslerine katıldı. Ancak türkülerle ilişkisini bu yıllarda ilerletmedi.

Mustafa Orhan Metin

Lise yılları ve sonrasında saray müziğine ilgi duydu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeki SM korosuna devam etti. Üstad Melahat Pars'tan nazariyat konusunda çok faydalandı. Udi bestekar Hüseyin Hüsnü Üstün'den ud dersleri aldı.

Mustafa Orhan Metin

Fakülte son sınıfta halk türkülerini yakından tanıma fırsatını buldu. Merhum babasının hep vurguladığı "türkülerdeki derinliği" geç de olsa farketti. Sonrasında türküler ve folklor ile sürekli ilgilendi. Halk şiiri ve hece vezni üzerinde çalışmalar yaptı.

Mustafa Orhan Metin

Çok meraklı olduğu resim sanatına ancak 2005'den itibaren yoğunlaşabildi. Ortaokuldaki el-işi derslerinden hatırladığı "resim büyütme" tekniği ile, bir fotoğrafı milimetre karelere bölerek yağlıboya ile tuval üzerine taşıma çalışmaları yaptı.

Mustafa Orhan Metin

Matbaacılıkta kullanılan "densitometre" yardımı ile 1 mm2'deki tram değerlerini tespit ederek "tram haritası" çıkartmayı ve bunu yağlıboya ile tuval üzerinde uygulamayı başardı. Bu tekniği bilgisayar ile geliştirdi ve yağlıboya portre yapımında kullandı.