Ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık. Voltaire