Yeni düşüncelerle karşılaşınca; zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar tefekkür eder. J. Roland